Jratsni peroksidy yndameny 3 vayrkyanum kmakri bnakarani ody, hatkapes yete tany tskhogh ka, aha te inch e petk anel

Jratsni peroksidy, vorpes kanon, ogtagortsvum e tarber tesaki verkery yev kertsvatsknery mshakelu hamar: Sakayn kchery giten, vor dra ognutyamb kareli e makrel tan ody: Jratsni peroksidy ognum e makrel tan ody:

Dra hamar heghukatsiri mej 1 l jur ltsnel, avelatsnel 2 chashi gal jratsni peroksid yev pchel tan bolor senyaknerum: Ayd hnary hnaravorutyun kta makrel bnakarani ody, vochnchatsnum e vnasakar bakterianery: Ays hnary ogtakar e nayev ayn bnakaranneri hamar, vortegh shat yen tskhum: Jratsni peroksidi ognutyamb kareli e azatvel logasenyaki paterin arajatsats borbosits:

Bambaky kam laty khonavetsnel jratsni peroksidov yev makrel bolor saliknery, patern amboghjutyamb, vortegh borbos yev khonavutyun ka: Jratsni peroksidy spanum e borbosasnkeri spornery:

Jratsni peroksidi ognutyamb kareli e akhtahanel khohanotsayin takhtaknery, khohanotsi seghani makerevuyty, bolor ashkhatankayin makerevuytnery: Laty khonavetsnel jratsni peroksidov yev makrel makerevuyty, takhtaknery, tvoghnel tas rope yev lvanal:

(Visited 83 times, 1 visits today)