Varki tak mnatsel, tuns yem vacharrel. gyughatsin chgiti՝ inch tokosner ein gumarvel ir varkin

HH karravarutyuny hulisin voroshum kayatsrets nerel gyughatsiakan varkeri tuyzh–tuganknern u gyughatsun hnaravorutyun tal marel miayn mayr gumary. Gyughatsin ays voroshumits goh e, bayts chi haskanum` inchpes e linum, vor inky mi kani tari vcharel e, bayts varki mayr gumary mnatsel e nuyny. Varki tak yem mnatsel, tuns vacharrel yem, hima tghayis tann yem aprum. Gyughatsiakan varki masin mer hartsin i pataskhan Ararati marzi Rranchpar gyughi bnakich Kyaram Giloyany hishum e kortsrats tunn u avelatsnum. «Hima stipvats tghayis tann yem aprum».


Te inchpe՞s er 10 000 dolari varky mi kani tarva mej aynkan avelatsel, vor irenk chkaroghatsan marel, gyughatsin aysor el derr chi haskanum. «Asum ein 8 tokosanots vark e, bayts bardzratsel er, dardzel 24 tokos. Yes tvabanutyunits aynkan lav chem, vor haskanam, te inchpes ein hashvum»,– asats na` havelelov, vor ayd varky «Ardshininvest» bankits er statsel. Yev 3 500 dolari gyughatntesakan vark el mi kani tari arraj «Akba Kredit Agrikol» bankits e veratsrel` kartofili sermatsu gnelu u berky vacharreluts heto partky vcharelu huysov, bayts yeghanaky avirel e yev՛ berky, yev՛ huysy. «Ayd 3.5 hazari vra 9000 dolari tokos u tugank er avelatsel. Eli goh yenk mer karravarutyunn u varchapety tuganknern u tokosnery hech arets. Hima mnum e ayd 3.5 hazar mayr gumary veradardznenk»,– asats na.

Amusnu khoskn yndmijelov na patmets, vor 3 tari sharunak andzamb e amen amis partachanach katarel banki vcharumnery. Bayts yerb mi or bankum hartsrel e, te vorkan e nvazel irents partky, parzel e, vor ayn voch mi dramov chi nvazel. «Asetsin` ed inchkan vor mutsel yes, gnatsel e tokosnerin, varki gumary inchkan vor 3 tari arraj kar, aynkan el mnatsel e»,– asats Tamar Giloyany. I dep, karravarutyan verjin nistum Kentronakan banki nakhagah Artur Javadyany haytararets, vor bankery arravelaguyny 24 tokos tokosadruykov yen varker tramadrum` dranum nerarrelov bolor lratsutsich gandzvogh gumarnern u mijnordavcharnery.

Gyughatsiakan varkeri hamar, vorpes kanon bankern aveli tsatsr` artonyal tokosadruykner yen sahmanum. Bayts past e, vor angam ayd artonyal varkeri patcharrov hay gyughatsin tariner sharunak ashkhatats verjin gumarnery vcharum e bankin kam vacharrum tuny, kani derr ayn achurdov chen vacharrel u iren tvoghel pvoghotsum. Te irakanum Hayastanyan gyugherum kani gyughatsi e aprum varki tsanr berri tak u karravarutyan nakhadzerrnats tuyzheri u tugankneri nerman gortsyntatsy vorkanov e tetevatsrel gyughatsineri hogsy, pashtonakan vichakagrutyun ays pahin goyutyun chuni.

Sputnik Armeniayi hartsin, te i verjo ays gortsyntatsi ardyunkum kani varkayin paymanagir e veranayvel u inch gumar e nervel varkarrunerin, vo՛ch Kentronakan bankum, vo՛ch el gyughnakhararutyunum chpataskhanetsin` aselov, vor ayd vichakagrutyuny ktarmatsvi miayn mek amsits` aprili verjin.

(Visited 90 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *