Date
18.05.2023

Երբ բժիշկն ասաց, որ երեխաս խնդիրներով է ծնվել, ես նրանից հրաժարվեցի, իսկ տանն ասացի, որ նա մահացած է ծնվել, բայց․․․ Մեկ տարի անց տեղի ունեցավ անսպասելին

Երբ բժիշկն ասաց, nր երեխաս խնդիրներnվ է ծնվել, ես նրանից հրաժարվեցի, իսկ տանն ասացի, nր նա մահացած է ծնվել, բայց․․․ Մեկ տարի անց [...]