Gyumrium yerek hogov tsetsel yen 22-amya yeritasardi. na kotrvatskov hivandanots e teghapvokhvel

Gyumrium yerek mi khumb yeritasardneri mijev vichabanutyun e teghi unetsel, vorn avartvel e tsetskrrtukov: Factor.am-in haytni dardzav, vor yerek hogov tsetsel yen 22-amya yeritasardi: Tuzhatsy Gyumri kaghaki bnakich H. A.-n e: Tuzhatsi mot akhtoroshvel e kti kotrvatsk yev krtskavandaki saljard: Gyumru bzhshkakan kentronits Factor.am-in teghekatsrin, vor yeritasardy hamapataskhan bzhshkakan ognutyun stanaluts heto durs e grvel:

Datakhazutyan lratvakan tsarrayutyunits el mer hartsin i pataskhan teghekatsrin, vor depky teghi e unetsel Gyumru tiv 41 dprotsi mot: Datakhazutyunits pvokhantsetsin, vor depki arrtiv nyuter yen nakhapatrastvum, nshanakvel e databzhshkakan pvordzaknnutyun: Teghekatsank, vor H. A.-in harvatsner e hastsrel mek hogi, sakayn yerku hogi el chen tvoghel, vor na inknapashtpanvi kam herrana: Vichabanutyan patcharry yeghel e lezvakrrivy:

Hayk Vardanyan

(Visited 43 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.