«Հարգելի՜ լրագրողներ խնդրում եմ աշխարհի ամենաթափանցիկ կառավարությունից հայցել հրապարակել երեկ՝ դեկտեմբերի 27-ին Վենետիկից ստացված նամակը». Արփինե Հովհաննիսյան

Արփինե Հովհաննիսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. «Հարգելի՜ գործընկերներ պարզվում է՝ երեկ արդարադատության նախարարությունում Վենետիկի հանձնաժողովից ՍԴ շուրջ ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ նամակ է ստացվել, որում ոչ միայն բացատրություններ են հայցվում, այլև բավական միարժեք որակումներ են տրվում իշխանությունների գործողություններին։

Կարծում եմ՝ ակնհայտ է, որ օրվա իշխանությունների այս անպատասխանատու եւ արկածախնդիր վարքագծի պատճառով մեր պետության միջազգային հեղինակությանը լուրջ հարված է հասցվում։

Ընդ որում՝ տի՜կնայք եւ պարոնա՜յք հարկ է գիտակցել, որ եթե փորձառության պակասի պատճառով խաբվում եք եվրոպացիների ժպիտներին, ապա իմացեք՝ նրանք ամեն ինչ շատ լավ հասկանում են։ Ու այս ընթացքը շարունակելու պարագայում կարմիր քարտը պարզապես անխուսափելի է լինելու։ Դրանում չկասկածեք։

Հարգելի՜ լրագրողներ խնդրում եմ աշխարհի ամենաթափանցիկ կառավարությունից հայցել հրապարակել երեկ՝ դեկտեմբերի 27-ին Վենետիկից ստացված նամակը։

Կարծում եմ՝ եթե այդ նամակը ամբողջովին համապատասխանում է իշխանությունների քիմքին ու պատկերացումներին, ապա հրապարակման խնդիր չպիտի լինի։ Այնպես չէ՞»։

Բարդ և հակասական է աշխարհը, այնքան բարդ, որ ցանկացած կատարված իրադարձության իրական շարժառիթների ու պատճառների մասին իմանում ես տասնամյակներ անց:
Կարծես երեկ էր, որ գոյություն ուներ Խորհրդային Միությունը, իսկ Հայաստանն էլ նրա կազմի մեջ գտնվող 13-րդ միութենական հանրապետությունն էր: Հիշու՞մ եք, ինչպես կործանվեց այդ մեծ կայսրությունը: Իհարկե, հիշում եք…
Մենք կփորձենք ներկայացնել մեր տեսակետները այս հարցերի վերաբերյալ, եզրա-հան¬գումները թողնելով Ձեզ:
Իսկ գիտե՞ք, թե ովքեր այն կործանեցին: Համոզված ենք՝ ո՛չ…
Եթե այս հարցադրումն արվեր անցյալ դարի 80-ական թվականների վերջին, ապա համոզված ենք դուք կպնդեիք, որ հայերը՝ իրենց համաժողովրդական շարժումով: Այդպես կասեիք, քանի որ §Ղարաբաղ¦ կոմիտեի մի քանի անդամներ շարունակ այդ քարոզն էին կատարում միամիտ ժողովրդին: Փորձեք հիշել, թե հատկապես ովքեր էին նման պնդում կատարում, անշուշտ կհիշեք…
Այո, կրկին անգամ այո՝ մենք շարունակում ենք մնալ նույն միամիտ ժողովուրդը, որին հրամցնում են այն ամենը, ինչ պետք է դրսի օտար ուժերին (մասոնական, եռակողմ հանձ¬նա¬ժողովի, իլյումինանտների տարբեր օրդենների, բիլդերբերգյան ակումբի, գերտե¬րու¬թյուն¬ների հա¬տուկ ծառայությունների, ֆինանսական գերհզոր խմբերի և այլն), որոնց այս վեր¬լուծականում կանվանենք §ՆՐԱՆՔ¦:

ԾԱԽՎԱԾ ՄՈՍԿՎԱ
Եվ, այսպես…
Տեղեկացնում ենք, որ վերջերս արևմտյան մի լուրջ կառույցից տեղի ունեցած տեղե-կատվական արտահոսքը նշում էր՝ Խորհրդային Միությունը փլուզեցին նրանք, որքեր այն ստեղծել էին: Պատճա՞ռը՝ այն կատարել էր իր նպատակը և այլևս կարիք չկա այն պահելու: Այո՝ §ՆՐԱՆՔ¦ էին, մենք հայերս չէինք (եկե՛ք մեզ համեստ պահենք):
Այդ ուժեր անցյալ դարի 20-ական թվականների ստեղծեցին Խորհրդային Միությունը, քանի որ ծրագրել էին Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը (անհրաժեշտ էր աշխարհը ներքաշել մի այնպիսի պատերազմի մեջ, որը կործանարար հետևանքներ կունենար գլխավոր մրցակից ազգերի ու պետությունների համար և բոլորի թուլանալու արդյունքում կստեղծեր նպաստավոՙր պայմաններ §ՆՐԱՆՔ¦-ի համար): Ի՞նչ կատար-վեց: §ՆՐԱՆՔ¦-ի մի ճյուղը սկսեց գերհզոր ֆինանսական միջոցներ ներդնել Գերմա-նիայի տնտեսության մեջ, արագորեն նրան վերածելով Եվրոպայի ամենահզոր երկիրը (Ռոտշիլդ), որը պետք է իրականացներ մեծ պատերազմի սկսումը:
§ՆՐԱՆՔ¦-ի մյուս ճյուղը (Ռոկֆելլեր) սկսեց մեծ միջոցներ ներդնել Խորհրդային միու-թյան տնտեսության մեջ (նպատակը՝ ոչ թե այդ երկրի զարգացումն էր, այլ ուժե¬ղացնելը, որպեսզի վերջինս ի վիճակի լինի հնարավորին երկար դիմակայել Գեր¬մանիային և այդ պա¬տերազմը ձգձգվի որքան հնարավոր է երկար): Դեռևս պա¬տե¬րազմի սպառնալիքի պայման¬ներում Եվրոպայի համարյա բոլոր երկրների պետական ոսկին հոսեց դեպի Ամե¬րիկա և հայտն¬վեց այդ §ՆՐԱՆՔ¦-ի բանկերում (Ամերիկան հենց նրանք էին ղեկա-վա¬րում, ոչ թե նախա¬գահները, դե իսկ նշված ոսկին մինչ օրս գտնվում է այնտեղ):
Պատերազմի արդյունքում §ՆՐԱՆՔ¦ ձեռք բերեցին այնքան միջոցներ, որոնք գնա-հատվում էին հայրուրավոր միլիարդ դոլլարներով: Ստանալով այդ ահռելի միջոցները §ՆՐԱՆՔ¦ սկսեցին կատարել այն ամենը, ինչ նպատակահարմար էին գտնում: Այդ ուժերը, անգամ այնքան հզո¬րացան, որ կարողացան իրենց մարդկանց ներդնել Խորհրդային Միության ղեկավարության կազմում: Ընդամենը մի քանի տասնամյակի ընթացքում ԽՍՀՄ-ի ղեկավար կազմում արդեն վխտում էին ԿՀՎ-ի, Մոսսադի և այլ §ՆՐԱՆՔ¦-ի լրտեսները, որոնք ստացան մայր կենտրոնից խնդիր-առաջադրանք՝ այլևս կործանել ԽՍՀՄ-ը:
ՄԱՍ II
Ինչպե՞ս է կազմակերպվում դավադրությունը
Ներկայիս տեխնոլոգիական առաջընթացի դարաշրջանում ամենևին կարիք չկա երկիրը կոր¬ծանելու համար այն գրավել, ո՛չ: Կարելի է դա կատարել հենց այդ ժողովրդի ներկա-յա¬ցու¬ցիչների ձեռքով և զերծ մնալ վատ (կեղեքիչ, թալանչի և այլն) համբավ ունեցող ազգի (կազ¬մա¬կերպության, պետության) անունից:
Ինչպե՞ս դա կատարել…
ԱՄՆ-ի գիտահետազոտական մի շարք ինստիտուտներում անցկացվել էին մի շարք հետա¬զոտություններ ու գիտափորձեր մարդկանց զանգվածային ղեկավարման ուղղու-թյամբ: Այդ փորձերը ցույց էին տվել մարդուն կործանելու մի հետաքրքիր ծրագիր՝
1. Մարդու ուղեղը պետք է լցնել ահռելի քանակի ինֆորմացիայով (հայտնել ամեն ինչ՝ նոր մեքենայի արտադրություն, շոու բիզնեսի աստղերից ով ում հետ է հանդիպում, ո՞ր երկրի որ քաղաքի բնակիչները ի՞նչ միջոցառումներ են անցկացնում, ով որտե՞ղ հանցագործություն կատարեց, որտեղ ի՞նչ աղետ կատարվեց և այլն, և այլն, և այլն, անկախ այն բանից դա մարդուն հետաքրքրում է, թե՞ ոչ): Նման ծավալի ինֆորմացիան մարդ արարածի ուղեղը ի վիճակի չէ մշակելու և այդ ծանրաբեռնվածությունից մարդը դառնում էր անտարբեր ամեն ինչի նկատ¬մամբ, արդյունքում նա կորցնում էր կամքի ուժը, դիմադրելու բնա¬կան ձգտումը:
2. Մարդուն պետք է շարունակաբար զբաղեցնել ամենատարբեր տափակ, պրի¬մի-տիվ սերիալ¬նե¬րով, շոուներով, զվարճանքներով, դրանք ներկայացնելով իբր գե¬ղար¬վես-տա¬կան մեծ արժեք ունեցող արժեքներ: Բազմաթիվ գիտափորձերը ապա¬ցու¬ցե¬ցին, որ նման պրի¬միտիվ տեսարանները, որոնք տևում են ամիսներ, անգամ տարիներ՝ իջեց-նում են հասարակության մտավոր ընդու¬նակությունները, այն դարձնում տհաս, իր տգի¬-տու¬թյունից չամաչող, նույնիսկ ագրեսիվ ու ցինիկ:
3. Անհրաժեշտ է բոլորին համոզել, որ ամեն ինչ սխալ է և դրանից ելնելով կործանել կրթական համակարգը, ազգային արժեքները, սովորությունները, մարդկային առաքինի զգացմունքները ներկայացնել որպես հետամնացության դրսևորում, գովազդել բարոյազուրկ արժեքներ, միատեսակություն, ագրեսիվ լպիրշություն և այլն…
4. Մարդկանց հեշտ ղեկավարելու համար անհրաժեշտ է հավաքել մի տեղ, առան-ձին մարդուն դժվար է ղեկավարել, քանի որ արթնանում է բնական հակազ¬դե¬ցությունը, իսկ մաս¬սա¬յին ղեկավարելը բավականին դյուրին է: Առավել հեշտ է մարդկանց խումբը ղե¬կավարել, երբ նրանց նախապես մշակում են (օրինակ, միատակտ երաժշտության տակ որոշ ժամանակ պա¬հե¬լով, երբ բոլորը դառնում եմ միատեսակ):
5. Մարդկանց հեշտ է կառավարել սոցիալապես հասցնելով այնպիսի աստիճանի, երբ նա մտածում է ինչպես §անասուն¦՝ միայն մի բանի մասին՝ ուտելու ու …
6. Ղեկավարման համար ենթակա մարդկանց մեջ յուրայիններ ներդնելով, որոնք անհրա¬ժեշտ պահին պետք է կատարեն §վերևից¦ եկող հրահանգները:
7. Հաջողության հասնելու ամենակարևոր գրավականը ՑԻՆԻԶՄՆ է:
8. Բոլոր նպատակներին հասնելու միջոցը փողն է: Այն կարելի է ծախսել, որքան պետք է (միևնույն է երկիրը ծնկի բերելուց հետո հետ է բերվելու ծախսված միջոցների տասնապատիկը):
Երբ առկա են վերոնշյալ բոլոր տվյալները կարելի է գործի դնել հեղաշրջման գործ-նական գործընթացը:
Որպես սկիզբ պետք է հրապարակ նետել միանգամից երկու իրարամերժ և երբեմն, նույնիսկ կատաղի հակառակորդ ուժեր (պայմանականորեն նրանց կանվանենք §ԱՌԱՋԻՆՆԵՐ¦ և §ԵՐԿՐՈՐԴՆԵՐ¦): Ուժերից մեկը երկիրը հասցնում է կատարյալ կործանման, իսկ մյուսն այդ ընթացքում սպասում է իր դերակատարմանը (երբ հարմար պահը կգա): Տեխնոլոգիան հետևյալն է՝ §ԱՌԱՋԻՆՆԵՐ¦-ը ժո¬ղովրդին զզվացնում են և հասցնում ճգնաժամային վիճակի (§հեղափոխական¦), որի արդյունքում ժողովուրդը՝ առաջնորդվելով իր մեջ գտնվող հմուտ պրովոկատորներով՝ պարզապես վազում է մյուս ծայ¬րահեղություն՝ դեպի §ԵՐԿՐՈՐԴՆԵՐ¦-ը, ամենևին չգի¬տակ¬ցելով, որ իրեն ենթար-կում է նույն սրիկաների տնօրինությանը: Ոչ մի ժողովուրդ երբեք չի կարող պատկե-րաց¬նել, թե աշխարհը ղեկավարող այդ սև ուժերը ի՞նչ խաղ են խաղում իր գլխին:
Հիշու՞մ եք, ինչպես բոլորի համար անծանոթ մարդիկ, որոնք երբևէ նույնիսկ միմյանց հետ չէին առընչվել հանկարծ հայտնվեցին մի կառույցում, որը կոչվեց §Ղարաբաղ¦ կոմիտե: Պատա¬հա¬կա՞ն էր սա…Իհարկե, ոչ: Ոչ մեկի մտքով չանցավ, թե ինչպե՞ս պատահեց, որ մինչ այդ իրար չճանաչող մարդիկ հանկարծ բացահայտվեցին որպես կատաղի հայրենասերներ, ազգի նվիրյալներ: Ոչ մեկի մտքով չանցավ թեկուզ այն հար-ցը, թե ինչպես պատահեց, որ այդ կոմիտեի անձանց 30%-ը ունեին հրեական ծագում (կամ իրենք էին կիսահրեա, կամ նրանց կյանքի կեսը):
§Ղարաբաղ¦ կոմիտեն սկսեց բուռն գոծունեություն ծավալել Հայաստանում և փայլուն ար¬դ¬յունք¬ներ գրանցել (չէ՞ որ ունեին գերհզոր խորհրդատուներ և հովանավորներ): Հիշու՞մ եք՝ մերձբալթյան հանրապետություններից ու Լեհաստանից ինչ-որ ուսանո-ղական խմբեր էին գալիս Հայաստան, մեզ գովերգում, թե դուք հայերդ եք պայքարի առա¬ջամարտիկը, իրենք ինչպես են մեզ նախանձում և այլն… և ոչ մեկի մտքով չէր էլ անց¬նում, թե իսկ է՝ էս երիտասարդների քունը չի՞ տանում, որ եկել են մեզ գովերգելու… Չէինք հասկանում, որ սա խաղ է, ստոր խաղ, իսկ հայ ժողովուրդը միայն գործիք է սրիկաների ստոր մտքերի իրագործման համար:
Պետք է ստեղծվեր սրիկա սովետական իշխանություններից հալածված հերոսների կեր-պար, որի համար Արևմուտքին ծախված Մոսկվայի հրամանով ձերբակալվեցին §Ղա-րա¬բաղ¦ կոմիտեի անդամները… Իհարկե, հիշում եք: Բայց երևի մոռացել եք, որ ձեր-բակալումից դուրս գալով, նրանք ամենևին սովետական բանտից դուրս եկող մարդկանց տպա¬վորություն չէին թողնում՝ հավանաբար այդ ամիսների ընթացքում նրանց հրա-հան¬¬գավորում էին, թե ի՞նչ և ինչպե՞ս անել: §Ղա¬րա¬բաղ¦ կոմիտեից ոչ մեկը նույնիսկ Նախիջևանի հարցը չէր բարձրացնում: Չ՞է որ ստրատեգիական առումով այն ավելի ակրևոր դիրք էր գրավում և Ադրբեջանին անցնել է ռուս-թուրքական պայմանագրի արդյունքում (արդեն իսկ ձևաչափը շեշտում է պայմանագրի հակաօրինական լինելը): Չ՞է որ հայ մարդը պետք է բարձրացներ ոչ միայն Ղարաբաղի, այլ նաև Նախիջևանի հարցը: Բա Ձեր մտքով չանցա՞վ, թե ինչու՞:
Պատասխանեմ՝ նրանք այդպիսի՛ հրահանգ էին ստացել իրենց տերերից (Հայաստանին Նախիջևանն ու Ղարաբաղը հանձնելուց հետո այլևս հնարավոր չէր լինի Հայաստանին ծնկի բերել), իսկ դա §ՆՐԱՆՔ¦-ին պետք չէր:

§ՀԱԼԱԾՎԱԾ¦ ԶԱՎԱԿՆԵՐԸ ԱՆՑՆՈՒՄ ԵՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԿՍՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՐԾԱՆՄԱՆ ԾՐԱԳՐՎԱԾ ՍՑԵՆԱՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ
Եվ այսպես, ժողովուրդը իր §հալածված¦ զավակներին ընդունեց որպես հերոսների: Հիշու՞մ եք, որ ազատվելու հետո Ազատության հրապարակում, երբ Լ.Տեր-Պետրոսյանը ողջունեց հա¬վաք¬վածներին, լսվեց տարիքով կնոջ պատասխան արձագանք՝ §Բարև, բալա՛ ջան¦: Պետք է ստեղծվեր տպավորություն, թե դա ժողովրդի վերաբերմունքն է, հաշվի առնելով հայ ժողովրդի մենթալիտետը (տարիքով կինը ընդունվում է որպես մայր, հայրենիք, ժողովուրդ): Իհարկե, ոչ ոքի մտքով չանցավ արդեն, թե ինչու՞ այդ կինը պետք է հայտնվեր միկրոֆոնին այդքան մոտ, որպեսզի նրա ողջույնի պատասխանը լսվեր Ազատության հրապարակում և կատարեր իրեն համար նախատեսված դերը: Ավաղ ոչ ոքի մտքով չանցավ, որ դա միայն թատերական ներկայացում էր:
Կատարելով շատ փոքրիկ պատմական թռիչք՝ անցնենք արևմտամետ ուժերի հաղ¬թա-նա¬կից հետո ժամանակաշրջանին: §ՆՐԱՆՔ¦-ի թեկնածուն այսպես եկավ իշխա¬նության ի դեմս Լ.Տեր-Պետրոսյանի: ԵՎ ազգի մասին մինչ այդ խոսացող մարդը սկսեց մի անե¬ր-ևա¬կայելի կատաղությամբ (չեմ խորշի անգամ ասել §Երիտթուրքերի¦) կործանել Հայաս-տանի տնտեսությունը: Մի քանի տարվա ընթացքում Հայաստանում փոշիացվեց մի քանի տասնամյակում ստեղծված համաժողովրդական սեփականությունը, թալանվեց ժողովրդի սեփականությունը, սկսվեց ալան-թալանի դարաշրջանը: Մի խումբ մարդիկ կասկածելի պայմաններում հանկարծ դարձան բիզնեսմեններ (ոչ մի պետական կառույց անգամ հարց չտվեց, թե որտեղից նրանց այդ միջոցները): Ժողովրդի սեփականությունը բաժանվեց մի քանի §ՆՐԱՆՔ¦-ի միջև, Հայաստանի գիտական ներուժը, այդ թվում ռազմական բնագավառի վերջին նվաճումները հոսեց հենց այդ նույն տեղը, որտեղից ծրագրվել էր Հայաստանի կործանումը (տարօրինակ է, չէ՞): Տարբեր գնահատումներով այդ մի քանի տարիների ընթացքում (Լ.Տեր-Պետրոսյանի օրոք) Հայաստանից դուրս բերվեց ու թալանվեց մի ահռելի հարստություն, որը գնահատվում է մոտ 27 մլրդ. դոլար ֆանտաստիկ գումարով:
Ծախված Մոսկվայից ղեկավարվող իշխանությունները հլու-հպատակ ծառայի կար-գավի¬ճակում կատարում էին §ՆՐԱՆՔ¦-ի բոլոր քմահաճույքները (ավելի մեծ հան¬ցա-գոր¬¬ծություններ էին կատարվում Ռուսաստանում, որտեղ կատավող ազգադավ գոր¬ծո-ղու¬թյունների մասշտաբների մասին նույնիսկ հնարավոր չէ պատկերացնել): Սակայն Ռու¬սաստանում ազգայնական ուժերը կարողացան վերջ տալ արևմտամետ Ելցինի կոր-ծանարար քաղաքականությանը, իշխանության բերելով Վ.Պուտինին: Իսկ վերջինս էլ սկսեց արևմտամետ օղակը §վերակառուցելու¦ քաղաքականությունը:
Քանի որ §մավրը¦ արել իր գործը և կարող էր գնալ, ուստի Լ.Տեր-Պետրոսյանը (չգիտես, թե ինչու՞ որոշեց հեռանալ՝ իր տեղ զիջելով §պատերազմի¦ կուսակցությանը): Այսպես ավարտվեց Հայաստանի թալանի (բայց միայն արևմտյան ուղղությամբ թալանի) դարաշրջանը…

(Visited 25 times, 1 visits today)